Lembri New

Lembri New
Lembri Uudu

DirectorEeva Mägi
Year2017
CountryEstonia, Austria
Length25 minutes
Websitesomeshorts.com
LanguageEstonian with English subtitles
Share

 

Until Estonia’s re-independence in 1991, Pähkla village in Saaremaa had a kolkhoz which provided jobs for all the villagers. Lembri Uudu also worked in a kolkhoz as a tractor driver. After the collapse of the Soviet Union, the kolkhoz was disbanded, most of Pähkla’s villagers lost their jobs and Uudu died. But sometimes it happens that a person’s real vital force arises after death. Lembri Uudu died at such a time that he became a hero who still gives villagers the power to live and keeps the kolkhoz united.

 

Kuni Eesti Vabariigi taasiseseisvumiseni 1991. aastal tegutses Pähkla külas, Saaremaal kolhoos, mis andis tööd pea kõigile külaelanikele. Kolhoosis töötas traktoristina ka Lembri Uudu. Pärast kolhoosi lagunemist kaotas suurem osa külaelanikest oma töö ja Uudu suri. Vahel aga juhtub nii, et inimese tegelik elujõud tuleb välja alles pärast tema surma. Lembri Uudu suri ära nii õigel ajal, et temast sai kangelane, kes hoiab siiani külaelul hinge sees ja kolhoosi koos.

 

Also of interest

Get our updates

Newsletter