Risti Treasures

Risti Treasures
Risti aarded

Films icon  Nov 09, 2019 — 2:30 pm
15th Annual Film Festival 2019, Toronto

Director Ruti Murusalu
Year 2019
Country Estonia
Producer Erik Norkroos
Language Estonian with English subtitles
Share

 

Risti parish pastor Annika Laats follows the biblical prin- ciple to store her treasures in heaven, not on earth. She is not afraid of battles, whether about cultural heritage, refugees that the congregation has taken under care or dogmatic principles about man and religion. This is the film about staying true to oneself and fighting for one’s beliefs – even if the fight is unexpected and incomprehensible and in the public opinion it would be wiser to turn the other cheek.

 

Risti kirikuõpetaja Annika Laats kogub aardeid tae- vasse, mitte maa peale. Ta ei karda võitlusi, olgu nende vallandajaks kultuuriväärtused, koguduse hoole alla võetud pagulased või dogmaatilised arusaamad usust ja inimesest. Taevased ja maised hu- vid põrkuvad ja põimuvad, kirik võitleb riigiga, riik kirikuga. See on film endale kindlaks jäämis- est ja oma põhimõtete eest võitlemisest – seda isegi juhul, kui võitlus on ootamatu ja mõistetama- tu ning avaliku arvamuse järgi oleks kohasem ette keerata teine põsk.

 

Also of interest

Get our updates

Newsletter