EstDocs Film Festival Toronto

Tuesday, October 23, 04:30 PM at Eesti Maja Toronto

DIRECTOR | Andres Sööt
YEAR | 1989
LENGTH | 55 minutes
Estonian with English Subtitles
ESTONIA

The year of 1988 in Estonia was exceptional- it came as a surprise for everyone that all of a sudden national symbols were allowed; expressions of no confidence were addressed towards the leaders of Communist Party and Estonian government; the Popular Front of Estonia and Estonian Green Movement but also the Intermovement (the Workers International Movement of the Estonian Soviet Socialist Republic) were founded. Estonian Heritage Society restored the monuments of the War of independence; the facts about war crimes during the Stalinist regime were disclosed and – imagine that! – the representatives of Estonian Republic went against the central authorities in Moscow. Events in Estonia draw international attention. Is all this possible in a totalitarian state? This documentary chronicle gives a plausibe interpretation of the events that took place in Estonia in 1988, of the changes in people’s lives and the awakening after a 48-year-long period of darkness.

1988. aasta oli Eestimaa elus erandlik. Üllatusena kõigile lubati kasutada rahvuslippu ja -sümboolikat, vabariigi partei- ja valitsusjuhtidele avaldati umbusaldust, tekkis Rahvarinne ja roheliste liikumine, aga ka Interrinne. Muinsuskaitse selts taastas Vabadussõja monumente, avalikustati eestlaste hävitamine Stalini poolt ja … kujutage ette – vabariigi saadikud Moskvas astusid välja keskvõimu vastu. Eestimaal toimuv äratab rahvusvahelistki tähelepanu. Kas see kõik on võimalik totalitaarses riigis? Dokumentaalkroonika jutustab usutavalt selle aasta sündmustest Eestis, eluolu muutustest ning rahva ärkamisest pärast 48-aastast varjusurma.

 

ea34e24662d3f6c7086eea40a794c6bdd5306ca9-e1537805247779.jpg 3ae2cc0addd0be2442774164825771c5cc0ea570.jpg 15d0b138f232956dd86e9cb4736279593c0a98a7.jpg 1ba3a2cda26f49f16f399a19c12d6ef25c007cdf-2.jpg