14 Cases

14 Cases
14 Käänet

Films icon  Oct 19, 2018 — 2:30 pm
14th Annual Film Festival 2018, Toronto

Director Marianna Kaat
Year 2018
Country Estonia
Length 82 minutes
Website www.facebook.com
Language Estonian, Russian with English subtitles
Share

 

So you want to learn Estonian… These days that’s the situation many Estonian citizens whose mother tongue is Russian find themselves in. 14 Cases follows several Russian families and their children as they decide whether to enroll in Estonian kindergarten to learn the language. The film explores the themes of isolation and integration as it reveals their fears of losing their language and identity along with their hopes to join and participate in society.

 

Filmi aluseks on mitu paralleelselt arenevat venekeelse pere lugu. Filmitegijad jälgisid peaaegu nelja aasta jooksul 5-aastaselt eesti lasteaeda läinud Ksenijat ja Emiliat, eesti kooli eelistanud 7. klassi õpilast Marki ja Eestist Peterburi kõrgkooli õppima läinud abiturienti Vitalit. Hirmud ja kõhklused, lootused ja frustratsioon, toimetulekud ja äpardused, lõimumine ja isolatsioon, keel ja identiteet – film püüab mõista probleeme, millega venekeelsed lapsed ja nende vanemad rinda pistavad. Hoolimata ohust oma identiteeti kaotada, üritavad peategelased meeleheitlikult eestikeelsesse ühiskonda integreeruda.

 

Also of interest

Get our updates

Newsletter